1. Allmänt

Webbplatsen tillhandahålles av Värmevärden AB (”Värmevärden” nedan)
Organisationsnummer: 556702-9516
Registreringsnummer för moms: SE556702951601
Styrelsens säte: Stockholm
Adress till huvudkontoret: Väståstrand 5, 702 32 Örebro

Besöksadress: Väståstrand 5, 702 32 Örebro
Telefon växel: 0200-75 16 50
E-postadress: info@varmevarden.se

Samtliga bolag inom Värmevärdenkoncernen (Värmevärden AB, Värmevärden Säffle AB, Kristinehamns Värme AB, Värmevärden Siljan AB, Värmevärden i Hofors AB, Värmevärden i Nynäshamn AB) använder webbplatsen.

Värmevärden är medlem i Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk fjärrvärme). På Energiföretagen Sveriges hemsida finns det mer information om fjärrvärme och Reko, som är fjärrvärmebranschens kvalitetsmärkning. Länk till Energiföretagen: https://www.energiforetagen.se/

Kundservice kan kontaktas för frågor om priser, avtal eller andra frågor. Du kan nå dem per e-post ovan eller per telefon. Se vidare kontaktdetaljer här; Kontakta Kundservice.

Hemsidan visas optimalt i Internet Explorer 10 och framåt, samt i nyare webbläsare såsom Opera, Firefox, Chrome, Microsoft Edge och Safari.

2. Användarvillkor

Tillhandahållande av information

Det är Värmevärden som ansvarar för innehållet på webbplatsen. Informationen lämnas upplysningsvis och är inte avsedd att vara rådgivning. Värmevärden reserverar sig för eventuella felskrivningar och Värmevärden ansvarar inte för att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell.

Länkar till externa webbplatser

Värmevärden ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor, dess innehåll i något avseende eller några produkter eller tjänster som kan komma att erbjudas där.

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

Allt material på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Värmevärden tar inte ansvar för några beslut som grundas på information på denna webbplats, utan uppmanar besökare att verifiera all information.

Nedladdning av material från denna webbplats eller från länkade webbsidor sker på eget ansvar och Värmevärden friskriver sig från ansvar för eventuella skador på datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning. Användare uppmanas att ha ett fullgott antivirussystem och back-up för att förhindra skador.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Värmevärden äger all information och samtliga immateriella rättigheter som finns på, eller härrör från, denna webbplats (inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, animationer, videor, musik och ljud).

Nedladdning av material

Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut material från denna webbplats för personligt, icke kommersiellt bruk, förutsatt att det anges att materialet är upphovsrättsligt skyddat och att Värmevärden äger alla rättigheter. Det är förbjudet att ändra, använda eller distribuera materialet i kommersiellt syfte.

Övrigt

Värmevärden förbehåller sig rätten att ändra innehållet på denna webbplats utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar att uppdatera informationen.

3. Tillgänglighet

Värmevärden strävar efter att hålla en hög nivå av tillgänglighet och uppfyllelse av de riktlinjer som World Wide Web Consortium (W3C) och Web Accessibility Initiative (WAI) stipulerar.

4. Personuppgifter

Information om vår behandling av personuppgifter och så kallade kakor (”cookies”) hittar du under Personuppgifter respektive Cookies på hemsidan.

5. Förslag på uppdateringar, synpunkter eller kommentarer

Värmevärden strävar efter att hålla en god dialog. Vi är tacksamma för alla kommentarer, synpunkter eller förslag på uppdateringar av hemsidan.

Kontakta Kundservice