Vi håller oss helst nära dig

Våra kundansvariga utgår ifrån Hofors och Örebro. De ansvarar för olika orter men ser till att jobba så nära kunderna det går. Det finns många fördelar med det, bland annat bättre lokalkännedom och bättre kontakt med dig som kund. Här hittar du din lokala kundansvarig.

Ta gärna kontakt med oss

All vår personal går att nå via vår växel, telefonnummer 0200-75 16 50 eller via e-post genom att skriva fornamn.efternamn@varmevarden.se. Om du inte vet vem du ska vända dig till, hör av dig till vår växel med ditt ärende eller fråga efter någon av följande avdelningsansvariga, så kan denne lotsa dig rätt.

VD – Anders Ericsson
Förvärv och affärsutveckling – Jonas Sjölander
Kund- och marknadschef – Håkan Bergman
HR-chef – Malin Bergquist
IT och integration – Gustaf Molin
Chefsjurist – Jonas Jeppsson
Drift- och underhållschef (alla orter) – Esbjörn Johansson
Chef anläggningsutveckling och bränslestrategi (alla orter) – Björn Söderberg