Fjärrvärme är en fantastisk uppvärmningsmetod som ger oss möjlighet att skapa värme på ett miljövänligt och effektivt sätt. Något som vi alltid strävar efter, i allt vi gör.

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent. I många av våra fjärrvärmenät har vi också ett nära samarbete med industrin på orten. På så vis kan vi använda restvärme från industrin för att värma bostäder och lokaler. När vi utnyttjar värme som annars skulle ha gått till spillo, sparar vi på jordens resurser. 

Vi har ett långsiktigt fokus och starka kommunsamarbeten

Värmevärden som bolag skapades 2010, men våra verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt. Idag finns vi i tolv kommuner i Mellansverige och totalt har vi cirka 100 anställda – alla kunniga och engagerade för en trygg och säker leverans till våra kunder. I fyra av dessa tolv kommuner (Hofors, Leksand, Kristinehamn och Rättvik) ägs fjärrvärmen tillsammans med respektive kommun – ett starkt och givande samarbete. 

Just nu pågår en sammanslagning med energibolaget Adven och de båda bolagen arbetar nu för att bli en ledande aktör i branschen.

Värmevärden + Adven

Adven/Värmevärden är en ny energikoncern vars gemensamma resa för att bli en ledande aktör inom hållbara energilösningar påbörjades 2020. Tillsammans levererar våra 520 medarbetare fjärrvärme och geoenergi till flertalet olika fastighetstyper samt ånga, värme, kyla och relaterade infrastrukturlösningar till industrier. Med mer än 50 års erfarenhet inom energibranschen driver koncernen idag 350 anläggningar i Norden och Baltikum. 


Adven är en ledande leverantör av vatten- och energitjänster i Nordeuropa. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika infrastruktur- och processlösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven värme och kyla baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Advens servicemodell baseras på helhetslösningar och långsiktiga partnerskap. Lär känna Adven.