… Värmevärden utvinner mer än 108 000 000 kWh värme ur rökgaserna per år, (energi som annars skulle gå upp i rök). Det räcker för att värma ca 5 500 villor årligen.

… mer än 85 procent av fjärrvärmen från Värmevärden är förnyelsebar via biobränslen, spillvärme och rökgaskondensering.

… cirka 50 procent av Värmevärdens tillförda bränslen består av lokalt producerade biobränslen.

… industrisamarbeten gör att vi tar tillvara på ca 114 000 000 kWh spillvärme årligen, vilket räcker till att värma hela Hudiksvall.

… i Grums värms orten till ca 90 procent av spillvärme från Gruvöns bruk.

… mindre än 1,5 procent av värmen från Värmevärden produceras med olja (används endast de kallaste vinterdagarna).

… i Hofors och Stöllet är 100 procent av värmen förnyelsebar.

…fjärrvärmesystemet och samarbetet med raffinaderiet i Nynäshamn innebär att vi minskar CO2-utsläppen med mer än 100 000 ton/år (motsvarar utsläppen från en modern bil (127 g CO2/km) som kör 14 000 varv runt jorden).