Istället för att varje hus ska ha en egen värmekälla så delar många hushåll på samma värmekälla “fjärran från fastigheten”. Även om vår värme inte är så fjärran eftersom den produceras lokalt.

Värmen levereras från en central anläggning som kan drivas av många typer av bränsle. Det kan vara förbränning av biomaterial eller av avfall. Värmen kan också vara överbliven värme från industrier eller från stora datahallar. Gemensamt för alla metoder är att vi tar tillvara värme som annars hade gått till spillo och på så vis spar vi på resurserna. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. 

Bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme är tryggt och enkelt, den sköter sig själv och fastighetsägaren behöver varken serva eller fylla på något bränsle. Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i värmeverket. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt och det transporteras i välisolerade rörsystem. 

I varje fastighet finns en fjärrvärmecentral där det heta vattnet via värmeväxlare används för att värma upp husets element och göra tappvarmvatten. När fjärrvärmevattnet sedan svalnat leds det tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. På vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer så att de blir isfria.

Fjärrvärmen förbättrar luften i våra städer i och med att förbränningen sker på en enda plats istället för en panna i varje hus. Genom fjärrvärmen har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel de senaste decennierna, bland annat på grund av att fjärrvärmeverken bytt ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Kraftvärmen slår två flugor i en smäll

Ett kraftvärmeverk kan ge både el och värme. Oavsett om det eldas med biobränsle, avfall eller något annat så utnyttjas energiinnehållet dubbelt upp. Kraftvärme­verket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elström. Elen transporteras sedan ut i elnätet. Värmen som blir kvar i ångan överförs till fjärrvärmesystemet och värmer våra bostäder. Det är svårt att tänka sig en mer effektiv energiomvandling.

Värmevärden har kraftvärmeproduktion i Hudiksvall, Hofors och Nynäshamn. I Säffle samverkar vi med pappersbruket där även el genereras i en ångturbin.

Energiföretagens Youtube-kanal kan du se fler intressanta filmer om fjärrvärme.