Effektiv energi blir till fossilfri värme

Värmevärden arbetar på flera sätt för att minska vårt klimatavtryck. Det gör vi genom att skapa energi på hållbara sätt. Mer än 85 procent av fjärrvärmen från Värmevärden är förnyelsebar via biobränslen, spillvärme och rökgaskondensering. I Hofors och Stöllet är det till och med 100 procent. Hälften av Värmevärdens tillförda bränslen består dessutom av lokalt producerade biobränslen. Mindre än 1,5 procent av vår fjärrvärme produceras med olja, det används bara under de allra kallaste vinterdagarna. 

Vi tar tillvara på värme som annars gått förlorad

Vi samarbetar med många industrier eftersom de alstrar värme på många sätt och den kan vi använda för att värma hus och lokaler. Genom våra industrisamarbeten tar vi tillvara på cirka 114 000 000 kWh spillvärme varje år. Det är tillräckligt mycket för att värma hela Hudiksvall. Vi utvinner också värme ur rökgaser från industrin, 108 000 000 kWh per år som annars bara skulle gått upp i rök. Det räcker till att värma 5 500 villor. 

På orter med stora industrier har vi byggt system för att utbyta energi. I Grums värms orten till 90 procent av spillvärme från Gruvöns bruk. Och i Nynäshamn har fjärrvärmesystemet och samarbetet med raffinaderiet Nynas till exempel inneburit att hela ortens CO2-utsläpp har minskat med mer än 100 000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från en modern bil (127 g CO2/km) som kör 14 000 varv runt jorden. 

Vill du läsa mer om fjärrvärmen och miljön? Branschföreningen Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) har tagit fram rapporten: Fjärrvärme och miljön

Värmevärdens miljö-och arbetsmiljöpolicy

Värmevärden strävar efter bästa möjliga miljö och arbetsmiljö. Våra mål i detta avseende är:

  • Inga skador
  • Inga avvikelser
  • Inga överträdelser
  • Effektiv uppföljning

Läs policyn i sin helhet här: Värmevärdens Miljö-och arbetsmiljöpolicy