Även om mycket av energin vid en värmepumpslösning kommer från berggrunden så krävs el för att det skall fungera. Därmed kan man inte säga att energin till värmepumpen är ”nästan gratis” även om det kan vara en mycket bra lösning jämfört med olje- eller elpanna.

Fjärrvärmen är svår att konkurrera med, både bekvämlighetsmässigt och miljömässigt. Fjärrvärmen verkar i det tysta, den är nästintill tråkig. Den fungerar år efter år – oavsett om solen skiner eller det är mulet, om det är vindstilla eller om det blåser. Värmen finns där alltid och varmvattnet tar aldrig slut, det blir inga kostsamma kompressorhaverier eller andra stora underhållsåtgärder. Redan idag produceras fjärrvärmen till mer än 95 procent från återvunna och förnybara bränslen, med målet att nå 100 procent inom kommande år. Samtidigt frigör fjärrvärmen elkapacitet till sådant som behöver den bättre. Till exempel laddstationer för elfordon vid kontor och bostäder.

Har du tänkt rätt vid din beräkning av bergvärme? Läs mer här!

För ett hållbart samhälle

El är en fantastisk produkt som behövs till så mycket; till våra fabriker, till att ställa om transportsektorn från fossila bränslen, till nya datacenters med mera. Under kalla vinterdagar har Sverige kapacitetsbrist i elsystemet och en del av den extra el som krävs till uppvärmning, kommer i dessa fall från fossileldade kraftverk i Europa. Att då använda el för att värma våra bostäder blir både miljömässigt och kapacitetsmässigt dubbelfel.

Kort sagt, fjärrvärmen är en del av lösningen på Sveriges omställning till ett hållbart samhälle. 

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.
Gör en intresseanmälan

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmen har en viktig roll i Sveriges energisystem och är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Genom branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och du hinner oftast inte ens märka någon skillnad i temperaturen. Priset sätts en gång per år, så det blir inte dyrare per kilowattimme om fler använder mer. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Vi på Värmevärden finns med dig under installationen av din fjärrvärme och säkerställer att du får ett fullt fungerande värmesystem med oss som värmeleverantör. Efter installation är fjärrvärmecentralen mycket enkel att sköta och underhålla.

Färre skorstenar är bra för miljön

När man förändrar sättet att värma husen i en stad, från att var och en har en egen panna till att en stor panna värmer många, inverkar detta förstås positivt på miljön. I stället för att många skorstenar släpper ut rök från okontrollerade och inte speciellt effektiva pannor, får man en skorsten och en kontrollerad process i ett värmeverk eller kraftvärmeverk. Det innebär effektivare förbränning och effektiv samt kontrollerad rökgasrening med bättre utnyttjande av naturresurser och bättre luft som följd. Den här förändringen har vi gjort i Sverige och det är vad vi kallar fjärrvärmeeffekten.

Du kan även vara trygg med att fjärrvärmen från Värmevärden är till 95 procent framställd med förnybara eller återvunna energikällor (såsom biobränslen och spillvärme), vilket minskar vårt avtryck på klimatet. Läs mer om hur du bidrar till en bättre miljö under vårt För klimatet och miljön.

Tar tillvara på sådant som annars skulle gå till spillo

På många av Värmevärdens orter har vi ett nära samarbete med den lokala industrin. Samarbeten där vi återvinner spillvärme till att värma bostäder och lokaler. Att nyttja industriell spillvärme som annars hade gått till spillo gör att vi får mindre utsläpp och sparar bränsle. I Sverige kommer 7 procent av fjärrvärmen från spillvärmeanvändandet, men hos Värmevärden uppgår den till hela 15 procent av vår totala fjärrvärmeproduktion. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk.

Prisvärd värmekälla

Fjärrvärme ger stora miljövinster tack vare en hög andel av förnybara bränslen och tillvaratagande av spillvärme. Det tillsammans med en hög service- och leveransgrad gör fjärrvärmen från Värmevärden mycket prisvärd.

Förutom tryggheten som de Allmänna avtalsvillkoren ger dig, garanterar vi även att priset inte ändras under innevarande år. De Allmänna avtalsvillkoren är framtagna av branschföreningen Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket och reglerar bland annat villkoren för leveransen, mätning och debitering.