Fjärrvärme levereras året runt till en fjärrvärmecentral i din fastighet. Den har lång livslängd och kräver ytterst lite underhåll. Priset på värmen är alltid säkrad mot tillfälliga prishöjningar på energi med minst ett år i taget och den årliga prisändringen aviseras alltid i god tid innan den träder i kraft. Via Mina sidor kan du följa din energianvändning minst en gång i månaden och på så vis ha kontroll på dina kostnader för värmen.

Värmevärden kan inte garantera att fjärrvärme alltid är det billigaste uppvärmningsalternativet på just din ort, precis som andra uppvärmningsalternativ inte kan garantera att el-och oljepriser är konstanta. Över tid har det dock visat sig att fjärrvärmens prisutveckling har varit mer stabil än andra alternativ. Därmed har det totalt sett visat sig vara ett både kostnadseffektivt och bekvämt uppvärmningssätt för fastigheter. 

Fjärrvärmens prisutveckling i jämförelse med el 1996–2021
Källa: Nils Holgersson rapporten

Värmevärdens prismodell för företag är utvecklad för att energieffektiviseringsåtgärder ska löna sig. Vi hjälper dig också att under vinterhalvåret (oktober-mars) dagligen notera större avvikelser i din energianvändning, för att undvika stora kostnadstoppar. Kontakta oss så kan vi berätta mer. Typexempel på kostnaden för fjärrvärme finns här.

Kostnadsredovisningar