De flesta av oss gillar att kunna välja fritt och ogillar att känna oss bundna till en leverantör, oavsett vad det gäller för produkt. Vissa uppfattar just fjärrvärme som ett monopol och att man som kund inte har något val. Här förklarar vi hur fjärrvärmen har en monopolliknande ställning samtidigt som det är en högst konkurrensutsatt uppvärmningsform då de finns alternativ för dig som kund.

Fjärrvärme värmer drygt hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige. Cirka 200 företag utgör den svenska fjärrvärmebranschen och det finns både kommunala och privata aktörer. Som fjärrvärmeföretag driver man ett eller flera värmeverk och äger ledningarna i marken som transporterar värmen ut till invånare och verksamheter.

Därför är fjärrvärme ett slags monopol

Fjärrvärme är en kostsam och komplex infrastruktur som kräver stordriftsfördelar för att vara ekonomiskt lönsam att driva. Skulle aktörerna vara fler på respektive ort skulle den underliggande infrastrukturen förlora sin funktion som resurseffektivt energisystem. Detta skulle i sin tur leda till högre priser på fjärrvärmen. I praktiken leder detta till att det på varje ort i Sverige oftast bara finns en leverantör. Därför kallas fjärrvärmen ofta för ett naturligt monopol.

Därför är fjärrvärme inte ett monopol

Det finns flera sätt på vilka man kan värma upp ett hushåll eller en fastighet, så även om det endast finns en fjärrvärmeaktör på varje ort så finns många uppvärmningsformer att välja mellan. På så vis är fjärrvärmen i allra högsta grad konkurrensutsatt av andra uppvärmningsformer. Värmepumpar är det primära alternativ till fjärrvärme men även en egen pelletspanna eller på vissa orter gas konkurrerar med fjärrvärmen.

För att fjärrvärmebolagen ska kunna driva så effektiva system som möjligt är det viktigt att behålla befintliga kunder och växa inom ramarna för befintlig infrastruktur. Därför är alla fjärrvärmebolag måna om att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig för sina kunder. Mer om Värmevärdens prissättningsstrategi av fjärrvärme här.

Tips!

Är du osäker på vilka valmöjligheter som finns för just ditt hushåll eller din fastighet så resonera gärna med våra kundansvariga. Jämför dina alternativ efter kostnader på kort och lång sikt, samt ta med i bedömning miljövänlighet, bekvämlighet, service och driftsäkerhet.