Så fungerar fjärrvärme

Ett klimatsmart kretslopp

Med fjärrvärme delar många hushåll på samma värmekälla, istället för att alla ska ha sin egen skorsten. Det ger oss bland annat bättre luft och miljö.

 

För klimatet och miljön

Ett litet val som gör stor skillnad

Värmevärden arbetar med att skapa energi på hållbara sätt. Mer än 85 procent av vår fjärrvärme är förnyelsebar via biobränslen, spillvärme och rökgaskondensering.

Ekonomisk uppvärmning

Med fjärrvärme kan du känna dig trygg

Din fjärrvärmecentral har lång livslängd och kräver ytterst lite underhåll. Priset på värmen är alltid säkrad med minst ett år i taget och du kan följa din energianvändning så du har full kontroll på kostnaderna.

Fjärrvärme eller värmepump?

Vad passar dig bäst?