Värmevärden och Moelven Notnäs har tecknat ett nytt 6,5 årigt avtal för att fortsätta samarbetet kring leverans av värme till sågverket i Torsby samt köp av biobränslen till pannanläggningen.

Avtalet innebär att vi kan investera och satsa långsiktigt på anläggningen i Torsby och i sommar bygga om pannorna för att säkerställa leveransen till Notnäs och till fjärrvärmenätet i Torsby tätort. Moelven kan i sin tur fokusera på sin kärnverksamhet med utbyggnad av nya torkar och ökad kapacitet.

”Vi är bra på att såga timmer och vi tror att Värmevärden är bättre på att driva pannanläggningar effektivt” – säger Peter Broberg, VD Moelven Notnäs.

Både Moelven och Värmevärden har också en klar uttalad ambition att fortsätta samarbetet även efter avtalstidens utgång vilket är extra positivt.

 

Anders Ericsson VD Värmevärden och Peter Broberg VD Moelven Notnäs

Se fler nyheter