Nytt från och med 1 januari 2021 är att företagskunder själva kan välja vilken månad nytt val av baskapacitet ska gälla från. Bindningstiden för avtalet är precis som tidigare 12 månader. När bindningstiden har löpt ut kan du, om du vill och behöver, välja en annan baskapacitet.

Nu är inte längre den 10 december sista dag för att lämna in ditt val om baskapacitet för kommande år utan du kan från och med årsskiftet välja själv när under året du vill byta baskapacitet. Avtalet gäller 12 månader och kan ändras en gång om året. Under rubriken PrisuppgifterMina sidor hittar du information om din fastighets aktuella baskapacitetsnivå samt bindningstid för avtalet.

Här hittar du avtal och bilagor för respektive bolag. Om du hanterar flera fastigheter och behöver fler avtal eller tillhörande bilagor så går det bra att ladda ner och skriva ut dessa.

Så här fungerar prismodellen

Energianvändning registreras i mätaren timvis. Du betalar ett pris för energin upp till en vald baskapacitetsnivå (basenergi). För energi som tas ut utöver den valda nivån (spetsenergi), betalas ett högre pris. Som kund väljer du själv baskapacitetsnivå, alltså vid vilken effektnivå (kWh/h) som spetsenergipris skall börja betalas. Du betalar för baskapaciteten i kr/kW, där priset stegvis blir lägre vid högre vald nivå.

Om du vill få en mer detaljerad förklaring av vår prismodell och hur du kan räkna ut din optimala baskapacitet så boka in ett möte med din kundansvarig. Vi träffar dig gärna för att svara på dina frågor och kan även ge tips och råd kring hur du som kund kan påverka dina kostnader.

Se fler nyheter