Anette Heijnesson Hultén, Nouryon, Johan Boström från Värmevärden och Marie Samuelsson från Nouryon testar en ny metod på Källhagsverket i Avesta för att minska utsläppen från värmeverk.

Värmevärden deltar i ett forskningsprojekt för att minska utsläppen av kväve- och svaveloxider. Just nu testas den nya metoden på värmeverket i Avesta.
– Det här kan ändra utsläppsvärden globalt i framtiden, säger Johan Boström, driftingenjör på Värmevärden.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Chalmers och kemiföretaget Nouryon.
– De har forskat på det här länge och nu testas det skarpt i Värmevärdens värmeverk i Avesta, berättar Johan Boström.

Projektet syftar främst till att med hjälp av klordioxid minska utsläppen av kväveoxider, NOx. Under två veckor i juni har forskare och tekniska experter från Chalmers och Nouryon varit på plats på Värmevärdens värmeverk i Avesta och testat den nya metoden i en mobil pilotanläggning.

Resultaten visar att utsläppen minskas radikalt.

– Ta till exempel Källhagsverket i Avesta. Här släpps fem ton kväveoxider ut varje månad. Men med den här nya metoden kan de utsläppen minskas med upp till 90 procent, berättar Johan Boström.

– Samarbetet med Värmevärden ger oss värdefulla möjligheter att verifiera våra resultat i större skala, säger Anette Heijnesson Hultén, Senior Specialist, R&D Nouryon. Nästa steg är optimering av pilotanläggningen som kommer att användas för att demonstrera denna kostnadseffektiva reduktion av kväveoxid och svaveldioxidutsläpp för fler intressenter.

– Att minska utsläpp är en oerhört viktig, global fråga. Genom en sådan här metod kan man komma en liten bit på vägen, säger Johan Boström på Värmevärden.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Boström, driftingenjör, 0226-360 21, johan.bostrom@varmevarden.se
Christian Ek, drift-och underhållschef, 0226-360 14, christian.ek@varmevarden.se

Se fler nyheter