Nu har vi startat laddningen av bergrumsackumulatorn i Hudiksvall!

Vi började fylla på med stadsvatten i slutet av mars och har nu cirka 80 000 m3 vatten i ackumulatorn (bergrummet). Resterande mängd upp till totalvolymen 95 000 m3 kommer att fyllas med rökgaskondensat*.

Laddning av energi i bergrumsackumulatorn innebär att vattnet, i det varma av de två bergrummen, värms till 95 grader. Det andra ”kalla” bergrummet håller en temperatur om ca 40 grader. Vid laddning överförs energin från bränslet vi eldar, till det varma bergrummet via en värmeväxlare. Berget – som fungerar som en stor termos – håller kvar värmen i vattnet till dess att det behövs för att värma bostäderna i Hudiksvall. Vid behov pumpas det varma vattnet över till det kalla bergrummet (”urladdning”) och energin förs över till fjärrvärmesystemet via värmeväxlaren. Vattnet i bergrummen och i fjärrvärmesystemet som når till kund är således inte densamma utan det är två slutna system där endast energin förflyttas.

Till en början med kommer vi att ladda ur och ladda i för att lära oss hur berget ”beter sig” och optimera vår drift utifrån det. Därefter kommer bergrumsackumulatorn tas i drift och möjliggöra för oss att utnyttja värmen i ackumulatorn, istället för att behöva elda fossila bränslen i våra reservanläggningar. En stor vinst för miljön!

 

*Kondenserat vatten från vattenångan som bildas när vi eldar i kraftvärmeverket.

 

Läs tidigare nyheter om projektet:

Milstolpe nådd i vårt bergrumsprojekt – ni fyller vi på med vatten https://varmevarden.se/milstolpe-nadd-i-vart-bergrumsprojekt-nu-fyller-vi-pa-med-vatten/

Vi satsar i Hudiksvall https://varmevarden.se/vi-satsar-i-hudiksvall/

Se fler nyheter