Mikael Enger som driver byggföretaget Bratex i Åmål är en av många mindre fastighetsägare i Sverige. När Mikael tittar på vilken energilösning som är bäst väger han in många faktorer, där servicegrad och driftsäkerhet är två viktiga saker. Mikael menar att kalkylen för energilösningen måste ta hänsyn till flera faktorer som många inte räknar med.

Förutom att driva byggföretag och sälja fönster äger Mikael Enger 2 fastigheter i Säffle med sammanlagt 130 lägenheter som drivs av fjärrvärme. En fastighet har haft fjärrvärme sedan 1999, den andra fastigheten helrenoverades och nybyggdes 1988 och anslöts 1999 till nätet av fjärrvärmeföretaget Värmevärden i Säffle. För Mikael är det långt ifrån en självklarhet att välja fjärrvärme bara för att 90% av alla andra flerbostadshus i Sverige också värms av fjärrvärme. Mikael har gjort en noggrann utvärdering och valt fjärrvärme för de här husen för att han anser att det är den bästa lösningen bland de alternativ som finns.

Mikael menar att man inte kan klaga på att det är dyrt med fjärrvärme. Många gör inte en ordentlig och genomtänkt kalkyl när fjärrvärmen ställs t ex mot bergvärmen.

– När man räknar på t ex bergvärme räknar man inte med allt. Underhållet är inte med i kalkylen, du vet inte hur länge sakerna håller, det kanske inte håller längre än 15 år. Du måste räkna med avskrivningen och service. Och jag vet att det blir permafrost någon gång och krångel med värmen. Jag väljer fjärrvärme. Okej, det kostar lite pengar, men med den service man får är det ett bra alternativ. Fjärrvärmen är pålitlig och ger ett konstant flöde, säger Mikael Enger.

Mikael ser en fastighet som en kub som tar energi. Den kuben ska förses med den energilösning som är bra för hyresgästerna, men framförallt med den mest ekonomiska lösningen. För att tjäna pengar eller minska kostnader menar Mikael att man måste investera tid och pengar. Valet av energilösning är viktigt, men det är ingen större idé att investera i en energilösning för en kub som läcker. Moderna fönster ska sättas in, gamla kranar ska bytas, vindar ska tilläggsisoleras, radiatorer och fläktar och flödena på stammarna måste injusteras. Först då, när man inte längre eldar för kråkorna, gör den valda energilösning riktig nytta.

– Och det där om att man är låst och inte kan byta leverantör, hur mycket skulle man spara egentligen? Värmevärden här i Säffle kan ju allt om orten, det är ju värt mycket mer än att spara 25 kronor på fakturan. Det är när det krånglar som man märker om man valt rätt lösning. Värmevärden har gett oss bra service och värme via fjärrvärme som fungerar hur bra som helst. Men viktigast av allt, vi har fått en trygghet för våra kunder, hyresgästerna.

 

Mikael Enger, fastighetsägare och VD för Bratex i Säffle.

Se fler nyheter