Inför att Kristinehamns Värme AB ska söka nytt tillstånd för befintlig och ändrad verksamhet så hölls ett digitalt samrådsmöte den 28 juni. Ett offentligt samråd är ett lagkrav enligt miljöbalken. Missade du mötet så går det bra att lämna synpunkter fram till den 5 juli.

Ge dina synpunkter senast 5 juli

Eventuella synpunkter på samrådshandlingarna ska framföras via e-post till Per-Niclas Thell senast den 5 juli 2021.

Här kan du ta del av informationen som presenterades på mötet.

Här finner du samrådshandlingarna.

Bakgrund

Kristinehamns Värme AB tänker söka ett nytt tillstånd för befintlig och ändrad verksamhet. Ombyggnaden som planeras innebär att bygga om en av de befintliga bränslepannorna för att kunna förbränna återvinningsbränsle för produktion av fjärrvärme. En ny bränsleberedning kommer att byggas för att kunna bearbeta fasta återvinningsbränslen för egen förbränning och för leverans till andra anläggningar.

De planerade ändringarna är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och föregås av ett offentligt samråd. I detta fall är samrådet ett s.k. avgränsningssamråd, vilket innebär att inga fler samråd kommer att hållas innan ansökningshandlingarna ges in. Syftet med samrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet att få information om förändringar i verksamheten och lämna synpunkter som vi kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen och arbetet med ansökningshandlingarna.

Se fler nyheter