Nu finns 2019 års miljörapporter för samtliga av våra anläggningar tillgängliga på hemsidan. Du hittar rapporterna här.

Syftet med miljörapporterna är bland annat att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten. Rapporterna ger även oss en tydligare bild av hur väl vi följer verksamhetsvillkoren och hur vi kan stärka vår egenkontroll. Från miljörapporterna hämtar även Naturvårdsverket uppgifter till ett antal internationella rapporteringar.

Se fler nyheter