Mer än hälften av alla hushåll och lokaler i Sverige har fjärrvärme, vilket gör uppvärmningsmetoden till den vanligaste i Sverige.
– Många tänker inte på fjärrvärme. Bostaden är varm och varmvatten finns alltid i kranen. Det är inte särskilt känt vad fjärrvärme egentligen gör för vårt samhälle, säger Anders Ericsson,

Som ett modernt och ansvarstagande fjärrvärmebolag kan vi stolt säga att vi med ett globalt ansvar verkar vi för lokal användning av hållbar energi. Vårt hållbarhetsarbete och våra ambitiösa målsättningar är starkt kopplade till målen i FNs Agenda 2030. Vi har sammanställt våra målsättningar och hur vi arbetar mot dessa i en hållbarhetspresentation. Läs vår hållbarhetspresentation här.

Se fler nyheter