I förra veckan delade Värmevärden Siljan ABs delägare, Dala Energi AB, med sig av varma ord kring vårt samarbete i deras bokslutskommuniké.

” Synergierna genom bildandet av Värmevärden Siljan AB 2020 överträffar förväntningarna, verksamheten levererar högre EBITDA vid en lägre prisutveckling mot kunderna än planerat. Ett kvitto på att tesen ”själv är inte bäste dräng” håller.”

Bengt Östling, VD Dala Energi AB

Läs bokslutskommunikén i sin helhet här.

Värmevärden är ett energibolag som genom samverkan och samägande vill stärka de lokala fjärrvärmebolagen. Du hittar mer information om hur vi arbetar med långsiktiga kommunsamarbeten här.

Se fler nyheter