Här hittar du information om växlare och styr- och reglerutrustning installerade på våra orter. Saknar du manualen över just din fjärrvärmecentral, vänligen kontakta kundservice.

Du behöver veta vilken leverantör som står för din utrustning samt modellen på din central för att hitta rätt manual. Detta kan du oftast hitta på utsidan av luckan på fjärrvärmecentralen. Modellen står på märkskylten. 

Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) skapade 2004 en generell rapport med instruktioner och tips till din fjärrvärmecentral. Den finner du här: Din fjärrvärmecentral – En handbok för dig som sköter värmen i huset.

Ska du installera en fjärrvärmecentral?

Energiföretagen Sveriges hemsida finner du en installationsanvisning över din fjärrvärmecentral. I installationsanvisningen beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrvärmesystem och vilka krav som gäller för fjärrvärmecentraler avseende dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll. Den tekniska bestämmelsen för fjärrvärmecentraler är en gemensam bestämmelse för svenska fjärrvärmebranschen.

Notera: I Avesta och Nynäshamn gäller 0,8 – 1,2 bars difftryck på vår fjärrvärme och Nynäshamn är ett s.k. lågtemperatursystem.

Manualer över fjärrvärmecentraler

Nedan finner du manualer över de vanligaste fjärrvärmecentralerna uppdelat per leverantör. Saknar du manualen över din fjärrvärmecentral? Vänligen kontakta kundservice.

Leverantör

ABB

ABB Villacentral typ 2000-97

ABB Villacentral typ 2000-98

ABB Villacentral typ 2000-99

Alstom

Alstom Villacentral typ 2000 – 00

Alstom Villacentral typ 2000-01 Rev 1-5

Alstom Villacentral typ 2000-01

Alstom Villacentral typ 2000-02

Alstom Villacentral typ 2000-03

Alstom Villacentral typ 2000-04

Alfa Laval

Driftinstruktion Mini, Mini XL RVS46IS

Installations och serviceinstruktion Mini, Mini xl rvs46is 2011-05-30

Mini Eco. Installation, service och driftinstruktion

Cethetherm

Ceteterm Basic P

Cetetherm Drift o Inst Mini City

Cethetherm Mini City Produktblad

Cetetherm Mini o Siemens RVA36-IS

Cetetherm villacentral 1000P

CTC

CTC- matic TR-2

Villacentral FV 29 beskrivning

Villacentral FV 29 teknisk information

Focus

Villacentral AFV 160 beskrivning

Villacentral AFV 160 teknisk information

Gemina Termix

Gemina Thermix användarhandledning

Grundfos

Cirkulationspump

Logstor

Logstor Villacentral typ 2000-5

Logstor Villacentral typ 2000-07

Logstor Villacentral 2000-08

Redan

Redan villacentral typ 804,102 teknisk beskrivning

Redan villacentral skötselinstruktion typ 804,102

SweTherm

Swetherm 1P-5 M501FRN montageinstruktion

Swetherm 1P-5 S5010 bruksanvisning

Swetherm 1P-5 S5010R02 bruksanvisning

Swetherm 1P-5 S5025R01 råd idrifttagning och installation

Swetherm 1P-5 villacentral info om källarvärme på sommaren

Swetherm 1P-5 villacentral luckbild kort version drift och skötsel

Swetherm 1P-5-S och 1P-5-S -TPD S500R01 drift och skötselanvisning

Swetherm 3P-V31V, IP-5, -20P-V31V, 3-20P-V

Swetherm RF-S S5015R00 drift och skötselanvisning

Swetherm villacentral 1P-5 S5020 och 3-20P-V31V råd idrifttagning och installation

Swetherm villacentral 1P-5, 1P-5-SB S5000 drift och skötselanvisning

Thermia

Thermia villacentral 1P-4 driftt och skötselanvisning

Thermia villacentral 1P-U och 1P-N drift och skötselanvisning

Thermia villacentral 1P-U drift och skötselanvisning