Anders Ericsson

VD

E-post: anders.ericsson@varmevarden.se
Telefon: 08-55 76 24 26

Björn Söderberg

Chef anläggningsutveckling och bränslestrategi

E-post: bjorn.soderberg@varmevarden.se
Telefon: 08-55 76 24 20

Esbjörn Johansson

Drift- och underhållschef

E-post: esbjorn.johansson@varmevarden.se
Telefon: 019-777 07 50

Malin Bergquist

HR-chef

E-post: malin.bergquist@varmevarden.se
Telefon: 019-277 11 56

Håkan Bergman

Kund- och marknadschef

E-post: hakan.bergman@varmevarden.se
Telefon: 019-277 11 59

Jonas Sjölander

Förvärv och affärsutveckling

E-post: jonas.sjolander@varmevarden.se
Telefon: 08-55 76 24 24

Jonas Jeppsson

Chefsjurist

E-post: jonas.jeppsson@varmevarden.se
Telefon: 08-55 76 24 25

Jonny Collander

Ekonomi- och finanschef

E-post: jonny.collander@varmevarden.se
Telefon: 019-277 11 58

Gustaf Molin

IT och integration

E-post: gustaf.molin@varmevarden.se
Telefon: 08-55 76 24 28