Vi har idag cirka 100 anställda och de flesta arbetar med att driva och underhålla våra anläggningar. Bland våra anställda finns drift- och underhållstekniker, driftledare, underhållsansvarig, driftchef, drift- och underhållsingenjörer, utvecklingsingenjörer med flera. Vi har även en kund- och marknadsavdelning med ett kundcenter och en ekonomiavdelning med roller som kundansvarig, kundrådgivare, redovisningsekonom och controller.

Det här gör vår personal

Controller

Våra controllers jobbar med beslutsstöd och ansvarsstyrning. Det vill säga den data som finns i våra olika system. De analyserar datan för att kunna förstå vår verksamhet bättre. Baserat på den kunskapen kan verksamheten sedan styras mer effektivt.

Kundansvarig

Våra kundansvariga träffar förstås våra kunder och diskuterar hur vi kan skapa den bästa energilösningen för dem. Lär känna våra kundansvariga bättre.

Kundservice

Vår personal i kundservice besvarar frågor från våra kunder och hjälper till om något inte fungerar som det ska. 

Drift- och underhållstekniker

Grunduppdraget för dig som drift- och underhållstekniker innebär att du tillsammans med övriga arbetar med drift- och underhållsaktiviteter på våra produktions- och distributionsanläggningar.

Verksamhetsutvecklare

I uppdraget som verksamhetsutvecklare ingår att ta fram, utveckla och implementera gemensamma processer och strukturer. Arbetet handlar mycket om att stötta chefer i sitt ledarskap och om att utveckla medarbetare, processer och anläggningar.

Utvecklingsingenjör

Våra utvecklingsingenjörer är projektledare för byggnationer av energianläggningar. De har hand om förstudier, tillståndsansökningar, förprojektering, investeringsbeslut, upphandling och genomförande. De jobbar också med våra industriaffärer, tekniska koncept, förhandling, avtalsskrivning, projektledning, uppföljning, budgetering och styrgruppsmöten.