Sedan augusti 2020 arbetar Susanne Lampenius som chef för Anläggningsutveckling hos oss på Värmevärden. Med sin breda erfarenhet av investeringsprojekt i energibranschen arbetar Susanne med att förverkliga Värmevärdens strategi för att öka andelen återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen.

Susanne har en diplomingenjörsexamen i energiteknik med inriktning på process- & miljöteknik från Aalto-universitetet i Finland och en bred erfarenhet av investeringsprojekt i energibranschen. Hon har under många år arbetat med projektledning i nybyggnationsprojekt av Waste-to-Energy-anläggningar för olika energibolag. Nu leder Susanne vårt anläggningsutvecklingsteam som driver ny- och ombyggnationsprojekt på ett flertal produktionsanläggningar och arbetar därmed med att förverkliga Värmevärdens strategi att öka andelen återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen.

Hur blev du intresserad av energifrågor?

Med anledning av mitt intresse för miljö och hållbarhet har jag vetat att jag vill jobba med energifrågor sedan jag var tolv. På universitet lärde jag mig mer om avfallsförbränning för energiproduktion och det blev ett så stort intresse att det var drivande i mina tidiga karriärval och ledde till att jag började jobba med investeringsprojekt inom kraftvärme.

Vad är ditt klimatbidrag?

Mitt största bidrag kommer definitivt via mitt jobb där jag bidrar till att skapa hållbara energilösningar. I övrigt föredrar jag att äta vegetariskt och generellt är jag rätt minimalistisk som konsument – och det avfall som min konsumtion ändå resulterar i sorteras noggrant för att åtminstone materialen ska kunna återvinnas i så hög grad som möjligt.

Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att upptäcka nya platser, både i närområdet och längre bort för mer exotiska resmål. Generellt tillbringar jag mycket av min lediga tid i naturen – skärgården på sommaren och skogen och fjällen övriga årstider.