I en studie som gjorts av WSP Sverige har dagens energisystem med fjärrvärme, jämförts med ett scenario utan fjärrvärme, i regionen kring Helsingborg. Effekterna skulle bli stora – inte bara för miljön utan även för samhällsekonomin.

Utan fjärrvärme skulle:

  • Utsläppen av koldioxid vara 131 000 ton större, motsvarande 73000 bilar
  • 1 358 personer färre ha ett jobb
  • Den lokala köpkraften minska med 196 miljoner kronor
  • Uttaget av naturresurser – primärenergi – bli sex gånger större

I alternativscenariot ersätts fjärrvärmen med en mix av värmepumpar, naturgas, biobränsle, elpanna och direktel. El från kraftvärme antas bli ersatt med nordisk residualel (icke miljömärkt el).

 

Fortsätt läsa artikeln på Svensk Fjärrvärmes hemsida och/eller på Öresundskrafts hemsida.

Se fler nyheter