Att skogen skulle huggas ned för att enbart användas till att eldas och bli till fjärrvärme är en myt. Fjärrvärmen kan däremot använda resterna ifrån den pappersproduktion som redan finns, och därmed ta vara på det som annars skulle gå till spillo. I våra värmeverk kan vi göra värme på både bark, grenar, brandskadade träd eller delar som angripits av skadedjur.

Så, skogen huggs därför inte ned för att eldas upp. Fjärr- och kraftvärme gör däremot att det som blir över, inte går till spillo utan istället värmer dig – hemma och på jobbet. Bra va?

För dig som är intresserad av att lära dig mer om bioenergi, se Energiföretagens film nedan:

Se fler nyheter