Hofors Energi ABs styrelse har tagit beslut om att byta namn på fjärrvärmebolaget Hofors Energi AB till Värmevärden i Hofors AB. Bolaget som sedan 2010 ägs av Värmevärden AB och Hofors kommun, har sedan övertag från Fortum drivits i Värmevärdens anda. Namnbytet är ett initiativ för att bland annat samla alla bolag som Värmevärden förvaltar under ett gemensamt namn- och bildspråk. Det är dock samma ägare, organisationsnummer, bankgironummer, personal och i övrigt samma förhållanden. Namnändringen är redan gällande och ett arbete har påbörjats för att byta ut namnet i olika sammanhang.

Se fler nyheter