Vad kostar det egentligen att värma upp en fastighet med bergvärme och hur mycket skulle du som kund tjäna på att byta uppvärmningsmetod från fjärrvärme? När du beräknar en kalkyl för ett byte av uppvärmningsmetod är det viktigt att du har rätt kostnadsunderlag.

Har jag räknat rätt?

Ofta är det fler faktorer som påverkar lönsamheten än m an kan tro. För att hjälpa dig har vi nu skapat en lista med faktorer att väga in för en rättvis beräkning:

Räntan och elpriset

Ränta och elpris har stor påverkan på lönsamhetskalkylen för en investering i bergvärme. I er jämförelsekalkyl över 20-25 år gäller det att lägga in rätt nivå på elpris och ränta, så att kalkylen blir realistisk över tid. Båda dessa faktorer har varit historisk låga under de senaste åren och är nu på väg uppåt.

Verkningsgrad (COP faktor)

Verkningsgraden har stor påverkan på lönsamhetskalkylen. Verkningsgraden (förhållandet mellan tillförd energi och utvunnen energi) för en bergvärmepump brukar ligga mellan 2,9 och 3,2. Säkerställ att ni använder en rimlig verkningsgrad i kalkylen och ha med i beräkningen att verkningsgraden troligtvis kommer att sjunka under värmepumpens livslängd. Det är inte sannolikt att värmepumpen går perfekt i 20 år.

Spetslast

Byter du till bergvärme behöver du en annan värmekälla som så kallad spets vid kall väderlek. Vid vilken utomhustemperatur klarar bergvärmepumpen att hålla önskad inomhustemperatur? Olika hus har olika förutsättningar som påverkar mängden spetslast som behöver tillföras. Om ni behöver en hög andel spetslast, kan kostnaderna bli mycket höga. 

Varmvattenförbrukning

Hög varmvattenförbrukning påverkar bergvärmepumpens lönsamhet, eftersom det behövs en större andel spetslast för att värma varmvattnet.

Säkringsstorlek

Är det möjligt att få den kraft som bergvärmepumpen kräver med nuvarande dimensionering på el-servis i fastigheten? Om inte, kan en investering av ny el-servis bli kostsam. 

Driftstrategi

En bergvärmepump kräver, till skillnad från en fjärrvärmecentral, hög kunskap för att kunna optimera så att pumpen körs på ett kostnadseffektivt sätt i kombination med spetslast.

Underhåll

Bergvärmepumpar har lagstadgande krav på underhåll och underhållskostnaderna är oftast dyrare för en bergvärmepump än för en fjärrvärmecentral. 

Ytterligare faktorer att fundera över 

Köldmedier

Framtida tillgång och EU-beslut om undantag från kvotsystem. För fjärrvärme behövs inga köldmedier, så ni blir inte beroende av dess tillgång, miljökrav och EU-beslut. 

Borrhål

Kommer borrhålet att ge den kapacitet som ni önskar över tid? Beroende på hur mycket värme som tas ur borrhålet kan borrhålet kylas ner för mycket och permafrost uppstå, vilket gör hålet obrukbart. 

Kunskap och engagemang

En värmepump kräver ett större engagemang och kontroll från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Dessutom bör någon i föreningen vara mer tekniskt kunnig och ansvarig för anläggningen, eftersom samspelet mellan en värmepump och spetsleverans kräver mer kontroll och intrimning. Med erfarenhet ser vi att detta saknas hos många bostadsrättsföreningar. Även om kunskapen finns idag, hur ser styrelsens sammansättning ut imorgon?

El & Miljö

Tar ni ett miljövänligt beslut? Var kommer elen ifrån när det är kallt? All el är tyvärr inte förnybar. Sverige importerar periodvis kolkondensel från Tyskland, Polen och Danmark. Oavsett om ni köper så kallad grön el eller inte kommer varje ny bergvärmepump som installeras använda el som kunde ha använts till någonting annat, och därmed ökar behovet av att importera fossilkraft från kontinenten.

Att beräkna jämförelsekalkyler mellan olika uppvärmningsmetoder kan ibland vara svårare än man tror. Du vet väl att du alltid kan kontakta din lokala kundansvariga för vägledning? Hitta din kundansvariga här.

Kom i kontakt med en oberoende energirådgivare

Är det något du trots det här saknar svar på? Du kan alltid få oberoende och kostnadsfri hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare, som ger dig opartisk och lokalt anpassad rådgivning.  Kontakta Energi-och klimatrådgivningen i din kommun eller besök www.energiradgivningen.se

För mer information, kontakta vår kundservice.