Värmevärden Hudiksvall har ett nära samarbete med Norrhälsinge Räddningstjänst. I utbildningen till brandman får aspiranterna bl.a. öva i olika situationer i Hudiksvallstrakten. De får öva på allt ifrån villabränder till industribränder och insatser vid trafikolyckor.

På vårt kraftvärmeverk Djuped har vi en perfekt trappa för slangdragning, där övningsledaren kan ha en bra översikt över insatsen. Även livräddning övas med glada plask i vår isvak som finns i anslutning till verket.

Vi ser en stor fördel med vårt samarbete då Räddningstjänsten blir ”hemma” i våra anläggningar och vi får se hur de arbetar. Vi får en bra gemensam syn på förebyggande arbete och hur vi ska göra vid nödsituationer.

Ett samarbete som skapar trygghet för dig i Hudiksvall!

norrhalsinge-raddningstjanst-hudik

Se fler nyheter