Från årsskiftet 2022 uppdateras prismodellen för Rättvik, Boda och Vikarbyn. Priser för 2022 och information om den nya modellen hittar du här.

Prislistans uppbyggnad 2021

Priset på fjärrvärme är uppdelat i tre priskomponenter.

Priset avser 2021.

Fast del

Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Effektdel

Priset för effekt (kr/kW, år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Priset gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Energi

För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh). Energipriset är differentierat mellan en vinterperiod (januari och december) samt övriga delen av året (februari–november).