Prislistans uppbyggnad

Priset på fjärrvärme är uppdelat i tre priskomponenter.

Fast del

Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Effektdel

Priset för effekt (kr/kW, år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Priset gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Energi

För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh). Energipriset är differentierat mellan en vinterperiod (januari och december) samt övriga delen av året (februari–november).