Prislistans uppbyggnad

Priset på fjärrvärme är uppdelat i två priskomponenter.

Effektdel

Priset för effekt (kr/kW, år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Priset gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Energi

För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).