Konkurrenskraftigt pris

Priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med andra alternativ på den lokala värmemarknaden.

Långsiktighet

Fjärrvärmepriset är alltid säkrat i ett år vilket innebär att du som kund slipper överraskningar i form av tillfälliga energiprisökningar. Vi strävar efter att prisutvecklingen skall vara stabil och förutsägbar över tid med långsamma fluktuationer.

Rimlig avkastning

Fjärrvärme är en bransch med stora investeringar och lönsamheten behöver vara god för att vi skall kunna investera och säkra våra leveranser långsiktigt. Både avseende driftsäkerheten och med minsta möjliga miljöpåverkan.