Vi vill ge dig en guide till hur just din fjärrvärme fungerar – vi kallar den Fjärrvärmepärmen.

I den hittar du svar på vanliga frågor, instruktioner för hur du gör vid eventuella driftstörningar och annan praktisk information. Här finns också anvisningar för hur du sköter om din fjärrvärmecentral.

Vill du skriva ut informationen och ha den i en fysisk pärm så går det bra. Tänk dock på miljön, vi tycker att den gör sig bäst digitalt.