Fakturans utformning

Fjärrvärmefakturan ser i grunden likadan ut. Värmevärdens logotyp återfinns alltid längst upp till vänster, oberoende av vilket av våra bolag som är fakturautställare. Du finner information om prisparametrar och förbrukning, till vilket konto du ska betala samt ett inbetalningskort längst ner för den som vill använda sig av det. Obs! Om du inte använder dig av inbetalningskortet, vänligen skriv det referensnummer specificerat längst ner på inbetalningskortet vid betalning. Dubbelkolla gärna en extra gång att du angivit rätt referensnummer.

Det som skiljer olika fakturor åt är priskomponenterna som är olika beroende på vilket avtal vi har tillsammans med dig och din fastighet. Nedan visar vi exempel på hur en fjärrvärmefakturan kan se ut beroende på vilket avtal du har med oss. Mer information kan du hitta i Fjärrvärmepärmen.

Har du tappat bort din faktura? Besök Mina sidor och skriv ut en ny.

Priskomponenter

Beräknad årsförbrukning

Ett preliminärt värde uträknat utifrån fastighetens energianvändning de senaste 12 månaderna.

Avläsningar

Mätarställningarna som fakturan är baserad på.

Normalprislista Företag

Det avtal som du debiteras utefter samt det nät fastigheten tillhör.

Mätarnummer

Din mätares mätarnummer som levererar mätvärden till oss.

Basenergi

För den fjärrvärme som levereras till fastigheten och per timme understiger baskapacitetsnivån betalas ett lägre pris per energienhet (kr/MWh).

Baskapacitet

Först på denna rad finner du den avtalade baskapacitetsnivå du valt. Vid nyanslutning bestäms en preliminär baskapacitetsnivå som används i ett år. Därefter har du möjlighet att byta. Priset för baskapacitet (kr/kW, år) delas upp i delar utifrån hur många dagar månaden har.

Fast del

Priset på den fasta priskomponenten (kr/år) delas upp i delar utifrån hur många dagar månaden har. Storleken på den fasta delen baseras på storleken på den valda baskapaciteten.

Flöde

Under vintermånaderna tar vi i d e flesta nät ut ett flödespris (kr/m3) per m3 fjärrvärmevatten som passerat genom fastighetens fjärrvärmecentral.

Spetsenergi

För den fjärrvärme som levereras till fastigheten, och per timme överstiger baskapacitetsnivån, betalas ett högre pris per energienhet (kr/MWh). Beroende på hur baskapacitetsnivån är satt, återfinns denna post på fakturan bara vissa månader på året.

Moms

Alla summor fram till denna punkt är angivna exklusive mervärdesskatt.