Uppsägningsalternativ

Ditt avtal hos Värmevärden kan sägas upp på två olika sätt:

1. Ägarbyte

Du flyttar eller säljer och en ny ägare tar över fastigheten.

2. Uppsägning

Du vill att vi stänger av fjärrvärmeleveransen till fastigheten.

Skillnaden mellan ovanstående alternativ är att vid ett ägarbyte stänger Värmevärden inte av leveransen av fjärrvärme, utan betalningsansvaret går över till den nya fastighetsägaren. Vid en formell uppsägning stänger vi av fjärrvärmen när uppsägningstiden löpt ut.

Så här gör du ett ägarbyte som privatperson

Fyll i en ägarbytesblankett för privatpersoner tillsammans med den nya ägaren. Blanketten måste fyllas i till fullo och det är viktigt att båda parter är med och läser av mätaren eftersom betalningsansvaret för fjärrvärmen övergår vid nedskriven mätarställning. Enklast är om köpare och säljare träffas när fastigheten går över till den nya ägaren.

Läs av mätaren. På fjärrvärmecentralen återfinns en mätarställning över energiförbrukningen (MWh) och flödet (m3). På vissa mätare kan ni behöva trycka på en knapp för att få fram mätarställningen för flödet (m3). Mätaren återgår av sig själv efter någon minut till att visa energiförbrukningen igen.

Har du inte möjlighet att läsa av mätaren själv? Meddela oss 2 veckor innan du flyttar så har vi möjlighet att åka ut och läsa av mätaren åt er (en ägarbytesblankett måste fortfarande fyllas i).

Skriv under och skicka blanketten till oss senast den 25:e i månaden för att ägarbytet ska gå igenom innan nästkommande fakturering.

Så här gör du ett ägarbyte som företag eller förening

Fyll i en ägarbytesblankett för företag tillsammans med den nya ägaren. Vi sköter avläsning av mätaren åt er, i övrigt måste blanketten fyllas i till fullo. Enklast är om köpare och säljare träffas när fastigheten går över till den nya ägaren.

Observera att för företagskunder utförs ägarbyten endast den 1:a varje månad.

Skriv under och skicka blanketten till oss senast den 25:e i månaden för att ägarbytet ska gå igenom innan nästkommande fakturering.

Blanketten skickas till:

Värmevärden AB
20600384
708 00 Örebro

Märk kuvertet med ”SVARSPOST”. Inget porto behövs.

Övrig information gällande ägarbyte

Här kan du läsa allmänna avtalsvillkor för vad som gäller vid ett ägarbyte.

Vid frågor kontakta kundservice.

Så här gör du en uppsägning

Om du vill säga upp din fjärrvärmeleverans:

Meddela kundserviceatt du vill säga upp din fjärrvärme. Kontakta oss via e-post: kundservice@varmevarden.se eller telefon: 0200-75 16 60.

Observera att uppsägningstiden är 3 månader från och med det att Värmevärden meddelas om uppsägningen. Under denna tid levereras fjärrvärmen som vanligt, vilket också innebär att fakturorna ska betalas enligt förfallodatum. 

När vi har mottagit din uppsägning skickas en blankett som måste skrivas under och returneras för att uppsägningen ska vara giltig.