Uppsägningsalternativ

Ditt avtal hos Värmevärden kan sägas upp på två olika sätt:

1. Ägarbyte

Du flyttar och en ny ägare tar över fastigheten. Anmäl din flytt till oss senast 15 dagar innan du flyttar. Vi kommer be dig att tillsammans med köparen fylla i en ägarbytesblankett, detta för att betalningsansvaret ska gå över till den nya ägaren från och med avflyttningsdagen.

2. Uppsägning

Du vill att vi stänger av fjärrvärmeleveransen till fastigheten. Vänligen kontakta oss för uppsägning, uppsägningstiden är tre månader.

Skillnaden mellan ovanstående alternativ är att vid ett ägarbyte stänger Värmevärden inte av leveransen av fjärrvärme, utan betalningsansvaret går över till den nya fastighetsägaren. Vid en formell uppsägning stänger vi av fjärrvärmen när uppsägningstiden löpt ut.

Kontakta oss gör du lättast via e-post: kundservice@varmevarden.se alternativt tel. 0200-75 16 60.

Så här gör du ett ägarbyte

När du ska sälja ditt hus eller fastighet: 

  1. Fyll i en Ägarbytesblankett tillsammans med den nya ägaren. Blanketten måste fyllas i till fullo och det är viktigt att båda parter är med och läser av mätaren eftersom betalningsansvaret för fjärrvärmen övergår vid nedskriven mätarställning. Enklast är om köpare och säljare träffas när fastigheten går över till den nya ägaren.
  2. Läs av mätaren. På fjärrvärmecentralen återfinns en mätarställning över energiförbrukningen (MWh) och flödet (m3). På vissa mätare kan ni behöva trycka på en knapp för att få fram mätarställningen för flödet (m3). Mätaren återgår av sig själv efter någon minut till att visa energiförbrukningen igen.
  3. Skriv under och skicka blanketten till oss senast den 25:e i månaden för att ägarbytet ska gå igenom innan nästkommande fakturering.

Blanketten skickas till:

Värmevärden AB
20600384
708 00 Örebro

Märk kuvertet med ”SVARSPOST”. Inget porto behövs.

Övrig information gällande ägarbyte

För företagskunder utförs ägarbyten endast den 1:a varje månad.

Har du inte möjlighet att läsa av mätaren själv? Meddela oss 2 veckor innan du flyttar så har vi möjlighet att åka ut och läsa av mätaren åt er (dock måste en ägarbytesblankett fortfarande fyllas i).

Här kan du läsa Allmänna avtalsvillkor för vad som gäller vid ett ägarbyte.

Här kan du ladda ner Ägarbytesblanketten.Vid frågor kontakta kundservice.

Så här gör du en uppsägning

Om du vill säga upp din fjärrvärmeleverans:

1. Meddela kundservice att du vill säga upp din fjärrvärme.

2. Observera att uppsägningstiden är 3 månader, från och med det att Värmevärden meddelas om uppsägningen. Under denna tid levereras fjärrvärmen som vanligt, vilket också innebär att fakturorna ska betalas enligt förfallodatum. 

3. När vi mottagit din uppsägning skickas en blankett som måste skrivas under och returneras för att uppsägningen ska vara giltig.