Fjärrvärmetips för villaägare

Kontrollera din central varje år

Gör kontroll och service på din fjärrvärmecentral inför vintern. Eventuella fel är dyrare att åtgärda under högsäsong. 

Kontrollera om du har luft i systemet

Innan eller efter uppvärmningssäsong kan det vara bra att lufta elementen. Börja med att kontrollera trycket i systemet. Tryckmätaren, det vill säga manometern, ska visa cirka 1 bar. Stäng därefter av cirkulationspumpen med strömbrytaren till fjärrvärmecentralen. Vänta cirka en halvtimme innan du börjar luftningen.

När du luftar ska du alltid börja med elementen längst ner i huset och fortsätta uppåt. Efter varje våningsplan kontrollerar du trycket på manometern så att den visar cirka 1 bar. Gör den inte det kan du fylla på vatten i systemet. Avsluta högst upp.

Lufta varje element så att du får cirka en deciliter vatten. När luftningen är klar sätter du på cirkulationspumpen igen. Kontrollera trycket på manometern ännu en gång, den ska visa på cirka 1 bar om huset inte är högre än tio meter.

Se till att huset är välisolerat och tätt

Att se till att så mycket värme som möjligt stannar i bostaden är ett bra sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Är bostaden ordentligt isolerad? Är alla fönster riktigt täta? Tätningslist runt fönster och dörrar kan du enkelt sätta dit själv. Om du vill veta hur mycket värme som faktiskt försvinner ut ur bostaden kan du kontakta din lokala energirådgivare som oftast finns hos kommunen.

Har du möblerat på bästa sätt?

Möbleringen kan påverka hur värmen sprids i ett rum. Placerar du en större möbel som till exempel en soffa eller fåtölj framför ett element blockerar den spridningen av värmen. Lämna därför gärna elementen fria så att värmen kan cirkulera fritt i rumme

Sänk värmen några grader när du reser bort

Ska du resa bort? Sänk då värmen med cirka 3 grader. För varje sänkt grad minskar du din uppvärmningskostnad med ungefär fem procent. Men sänk inte mer än till 15 grader, då det kommer att kosta dig mer att värma upp bostaden igen

Stäng inte av cirkulationspumpen

På sommaren så är du oftast inte i behov av att värma upp ditt hus längre och det är lockande att stänga av din växlare. Om din växlare är från år 2000 och framåt har den oftast en automatisk reglering av cirkulationspumpen. Det innebär att cirkulationspumpen stängs av automatiskt när utomhustemperaturen blir över 18 grader. För att pumpaxeln inte ska fastna tills det är dags att värma upp huset igen så startas den med någon dags mellanrum och går ett par minuter. Det sköts helt automatiskt och är ingenting du behöver tänka på. 

Om din växlare är av en äldre modell som inte har en automatisk reglering av cirkulationspumpen rekommenderar vi att du inte stänger av den. Detta för att det är större risk att du glömmer att motionera cirkulationspumpen och då kan pumpaxeln fastna. Låt den istället vara påslagen, den förbrukar inte mycket el.

Kolla var ledningarna går innan du gräver

Ska du gräva på tomten? Du kan kolla upp var ledningarna går på Ledningskollen.

Fjärrvärmetips för fastighetsägare/skötare

Besök din fjärrvärmecentral 

Kontrollera att det inte finns några läckage och att det inte är några missljud från cirkulationspumpar m.m kontrollera utgående tappvarmvattentemperatur, bör ligga på cirka 55-57 grader.

Kontrollera om du har luft i systemet

Innan uppvärmningssäsongen kan det vara bra att lufta elementen. Börja med att kontrollera trycket i systemet. Tryckmätaren, d v s manometern, ska visa ca 1,5 bar om huset är cirka 10 meter högt (1,5 bar= 15 meter vattenpelare, trycket bör vara cirka 5 meter vattenpelare högre än husets höjd). Stäng därefter av cirkulationspumpen med strömbrytaren till fjärrvärmecentralen. Vänta cirka 15 minuter innan du börjar luftningen.

När du luftar ska du alltid börja med elementen längst ner i huset och fortsätta uppåt. Efter varje våningsplan kontrollerar du trycket på manometern så att den visar rätt tryck. Gör den inte det kan du fylla på vatten i systemet. Avsluta med att  lufta elementen högst upp.

När luftningen är klar sätter du på cirkulationspumpen igen. Kontrollera trycket på manometern ännu en gång.

Vid komfortproblem, är det möblerat på bästa sätt?

Möbleringen kan påverka hur värmen sprids i ett rum. Placerar du en större möbel som till exempel en soffa eller fåtölj framför ett element blockerar den spridningen av värmen. Lämna därför gärna elementen fria så att värmen kan cirkulera fritt i rummet. Vi klagomål kontrollera även så att samtliga element används för att få bästa värmefördelning. Om enstaka radiatorer är kalla trots att termostaten är fullt öppen så demontera termostaten och känn på radiatorventilen så att den inte har fastnat, tryck den inåt för att känna om den rör sig, om den börjar röra sig så tryck några gånger så att den motioneras, dra aldrig med ett verktyg i ventilen då den kan släppa och läckage uppstår. Om ventilerna är väldigt gamla kan det vara dags att byta ut dom.

Effektivare energianvändning

Se till att huset är välisolerat och tätt, att se till att så mycket värme som möjligt stannar i huset är ett bra sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Är bostaden ordentligt isolerad? Är alla fönster och ytterdörrar riktigt täta? Tätningslist runt fönster och dörrar kan du enkelt sätta dit själv. Kontrollera även i källaren så att det inte finns otätheter i fönster och dörrar samt i den gamla murstocken så att det inte är stora hål efter där pannan har stått, det bör sitta en ”tallriksventil” i murstocken med en liten glipa på max 5-10 millimeter så att den kan ventileras något men inte mer än så.

Mät gärna inomhustemperaturen, en sänkning av 1 grad sparar cirka 5 procent på årsanvändningen. Tänk på att försöka fördela effektuttaget för uppvärmningen så jämt som möjligt över dygnet, använd inte nattsänkning då detta enbart innebär höga effekttoppar varje morgon när värmen måste ökas på. 

Dagsänkning kan användas i de flesta fastigheter då verksamheten och människorna är igång och avger värme. Det blir dessutom effekt över till att göra tappvarmvatten. Om möjlighet finns att sänka värmen över en längre period till exempel en helg eller längre bör detta göras. 

Om det finns ventilationsaggregat, var noga med att se över drifttider så att  uppvärmning av uteluft inte sker under tider på dygnet där det inte finns behov av att ventilera. Om återvinningsfunktion finns i aggregatet är det viktigt att säkerhetsställa att den fungerar som det är tänkt.

Följ upp din fastighet via Mina sidor där kan följa din energianvändning ända ner till timmedelvärde.
Vid frågor kontakta gärna din kundansvarige.

Fjärrvärmetips för bostadsrättsföreningar

Vi kommer ut och visar

Som medlem och särskilt som styrelseledamot i en bostadsrättsförening menar vi att det är viktigt att förstå fjärrvärme både funktionellt och ekonomiskt då det är en viktig del i de boendes vardag. Vi hjälper er gärna. Vi är väl införstådda med våra kunders energirelaterade vardag. 

Våra kundansvariga kommer gärna ut på ett personligt besök och förklarar hur fjärrvärmen och centralen fungerar samt vad ni som förening kan göra för att minska fjärrvärmekostnaden. Bjud in oss för ett enskilt möte, eller låt oss medverka vid föreningens nästa möte, så kan vi svara direkt på styrelsens och medlemmarnas frågor kring fjärrvärmen. Ring vår växel, 0200-75 16 50, så kopplar vi dig till er personliga kundansvarige.

Kom ihåg att uppdatera dina kunduppgifter vid ny styrelse

Som kund hos Värmevärden är det viktigt att bostadsrättsföreningens kunduppgifter uppdateras i samband med att en ny styrelse väljs. Detta för att minska risken för att föreningens fjärrvärmefakturor eller annan viktig information hamnar på villovägar. Ibland kan vi behöva få kontakt med någon i styrelsen ifall det finns någon fråga att diskutera eller om vi har upptäckt att allt inte står rätt till med fjärrvärmeleveransen.

Mina sidor kan du enkelt logga in och uppdatera uppgifterna redan idag. Sedan en tid tillbaka finns även möjligheten till att registrera två separata adresser; en postadress och en fakturaadress.