Om du upplever ett större läckage ifrån fjärrvärmecentralen bör du direkt kontakta vår felanmälan på 0200-75 16 66.

Felsökning

1. Ett litet läckage i värmeväxlaren

Om det endast droppar lite ifrån värmeväxlaren kan du själv testa att dra åt filtret eller de inkommande rören. Om du är osäker på hur man gör, rekommenderar vi dig istället att kontakta en VVS-montör för att hantera läckaget.  

2. Läcker det ifrån rören?

Har du ett läckage i någon av rören som leder fram till din värmeväxlare, kan det hjälpa att byta packning eller spänna åt koppling. Har du inte gjort det tidigare, eller är osäker på hur man gör, så rekommenderar vi dig att kontakta en VVS-montör.  

3. Hittar du inte svaret på din fråga?

Om du inte kan identifiera något av problemen ovan, trots att du har ett läckage så bör du istället kontakta vår kundservice eller felanmälan för rådgivning.