Förutom värme i fastigheten och varmt vatten i kranen – dygnet runt, årets alla dagar – så kommer fjärrvärmen från Värmevärden även inkluderat med nedanstående kostnadsfria tjänster.

Mina sidor

Mina sidor är tjänsten där du enkelt sköter dina värmeärenden när det passar dig bäst. Där kan du bland annat enkelt följa din användning av fjärrvärme, se dina fakturor, uppdatera dina kunduppgifter, registrera dig för avbrottsinformation och mycket mer.

Driftbevakning

För våra företagskunder ingår en extra trygghet i leveransen. Tack vare att vi registrerar din värmeanvändning varje timme kan vi se ifall något är fel eller om det sker oförväntade förändringar av fastighetens värmeanvändning som inte borde finnas där. Upptäcker vi att allt inte står rätt till kommer vi kontakta dig så att eventuella fel snabbt kan åtgärdas. 

Rådgivning

Vi kan hjälpa dig med råd om hur du kan minska dina uppvärmningskostnader. Om vi tillsammans kan jobba för att minska fastighetens energi- och effektbehov, finns det pengar att spara för dig som kund. Ring oss för att boka ett möte så presenterar vi vår prismodell och vi diskuterar utifrån den vilka åtgärder som kan vara aktuella för just din fastighet. Du kan även själv följa din fastighets värmeanvändning och effektbehov på Mina Sidor.

Information om avbrott eller driftstörning

Om du önskar kan du få information via sms och/eller e-post när det uppstår avbrott eller driftstörningar i värmeleveransen. Meddelandet innehåller information om orsak till avbrottet samt när det förväntas vara avhjälpt. När störningen är åtgärdad får du ett nytt meddelande som därigenom förklarar att avbrottet ska vara över, och förhoppningsvis har du redan märkt av att värmen kommit tillbaka.

Att registrera sig för avbrottsinformation är mycket enkelt. Logga in via Mina sidor och lägg till din prenumeration under menyvalet Avbrottsavisering. Är du osäker på hur du ska göra, kontakta vår kundservice så hjälper de dig. 

Mätsignal – följ din energianvändning i realtid

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren för fjärrvärmen har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten – förutsatt att fastighetens driftsystem är anpassat för att ta emot och presentera mätvärden för energi, effekt, temperatur, flöde samt tidserier.

Typ av mätsignalsenhet 

Det finns på marknaden ett antal olika mätsignalsenheter att välja mellan beroende på vilket kommunikationsprotokoll som används. Det går att välja mellan flera olika gränssnitt, bland andra M-Bus och LonWorks.

Installation 

Mätsignalsenheten monteras vid befintlig mätplats. Installation utförs av Värmevärdens partner för mätarhantering. Leveranstid är cirka två månader.

Sinfras försäkring för privata fjärrvärmekunder

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomiska Förening) och Berkley Nordic har tillsammans tagit fram en självrisk-elimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Även kunder utan gällande villaförsäkring omfattas om skadan skulle varit ersättningsbar egendomsskada. Försäkringen omfattar självriskreducering upp till 5 000 kr per skadetillfälle och kund.

Värmevärden AB, Värmevärden i Hofors AB, Kristinehamns Värme AB och Säffle Fjärrvärme AB är alla medlemmar i Sinfra och är anslutna till Sinfras självrisk-elimineringsförsäkring.

Blankett Skadeanmälan Sinfra – Självriskelimineringsförsäkring

Sinfras försäkringsvillkor

Skadereglering sker enligt följande:
  1. Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag för hem/villa.
  2. När skadebeslut finns framme, fyller du i Berkley Nordics skadeanmälningsblankett (se ovan).
  3. Blanketten sänds till vår kundservice för bekräftelse av skada och anslutning. Kopia av skadebeslut ska bifogas.
  4. Vår kundservice sänder blanketten vidare till Berkley Nordic.
  5. Berkley Nordic utbetalar ersättning för skadans självrisk enligt gällande försäkringsvillkor (se ovan).