Fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020 är klara och visar att fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 15,4 procent år 2020 och andelen fossila bränslen gick ner till 1 procent.

Energiföretagen Sverige publicerade häromdagen den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan 90-talet och nu är endast 1 procent av bränslena fossila. Utsläppen av koldioxid minskade samtidigt med 15,4 procent.

Kombinationen av varmt väder och branschens omfattande investeringar i fossilfria alternativ fortsätter att synas i statistiken. För att fasa ut den kvarvarande delen fossilt fortsätter branschen att exempelvis söka nya samarbeten för ökad användning av spillvärme samt arbetar med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder.

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål.  Enligt Naturvårdsverket ”Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp”Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används alltmer återvunna och förnybara bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. 

Ovanstående är ett utdrag ur Energiföretagen Sveriges pressmeddelande 2021-06-14, läs pressmeddelandet i sin helhet och ta del av statistiken här: Fjärrvärmens koldioxidutsläpp minskade 15,4 procent.

Se fler nyheter