Med anledning av covid-19 (Corona) ser vi i dagsläget inget som riskerar vår produktion eller leverans av värme, eller vår möjlighet att hjälpa er kunder vid behov. En fördel i dessa tider är att vi har många anläggningar och personalen på de olika produktionsorterna stöttar varandra.

Vi känner oss trygga i att kunna fortsätta leverera värme som vanligt – även om pandemin och samhällsläget förändras. Så här års går vi in i en tid då belastningen minskar och vi har goda reserver att tillgå.

Vi följer utvecklingen kontinuerligt och informerar om läget av något skäl skulle förändras.

Se fler nyheter