Redan nu kan du få reda på hur mycket energi din fastighet kommer att förbruka och vad din fjärrvärme beräknas kosta under 2014. Under Mina sidor finns nu att tillgå en budget som visar vad kostnaden beräknas bli för din fjärrvärme nästa år. Förutom att du kan se årskostnaden kan du även se energiförbrukning och kostnad månadsvis.

 

Fastighetens energiförbrukning korrigeras så att förbrukningen motsvarar åtgången vid ett vädermässigt normalt år. Kostnaden korrigeras på motsvarande sätt. På så vis är det lättare att jämföra olika år med varandra.

Se fler nyheter