Ett fjärrvärmesystem är väletablerat, det finns på plats. Det producerar också el under kalla dagar och lokalt. Och vi bedömer också att fjärrvärme och kraftvärme tillsammans är en viktig pusselbit i omställningen av energisystemen som sker just nu – Martin Johansson, expert vid Energimyndigheten.

I ett inslag i TV4 Nyheterna poängterar Energimyndigheten vikten av fjärrvärme. Det finns problem med den ökade övergången från fjärrvärme till bergvärme. Att byta ett befintligt och välfungerande system gynnar inte klimatet eftersom det är ett resurskrävande ingrepp samtidigt som bergvärmen sätter ytterligare press på det redan överbelastade elnätet. Fjärrvärmen bidrar istället genom att producera sin egen el i kraftvärmeverk.

Se fler nyheter