Vad händer vid utebliven betalning?

Finns det skälig anledning, t.ex. tidigare upprepade förseningar med betalning, betalningsanmärkningar, etc., att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser har vi rätt att begära godtagbar säkerhet. Om kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser kan det även leda till att vi tvingas stänga av fjärrvärmeleveransen.

Visa fler frågor och svar