Vad gör jag om värmen inte når ut till alla lägenheter?

En injustering av värmesystemet kan behövas då detta problem ofta beror på en stor obalans i systemet. Det kan även vara läge att byta till förinställda radiatorventiler. Vi rekommenderar även att ni ser över elementen i fastigheten, som kan vara igensatta, och termostatventilerna, som kan ha fastnat.

Visa fler frågor och svar