Vad gör jag om temperaturen på varmvattnet från fjärrvärmecentralen är ojämn?

Detta kan bero på att termostatblandaren fungerar dåligt. Termostatblandaren har till uppgift att blanda varmt och kallt vatten till rätt varmvattentemperatur. För att åtgärda felet kan det bli nödvändigt att byta ut termostatblandaren till en ny. I första hand hänvisar vi dig till tillverkarens instruktionsmanual, då felet kanske går att åtgärda genom en enkel inställning av utrustningen, i andra hand bör du kontakta ett serviceföretag som hjälpa dig att åtgärda felet.

Visa fler frågor och svar