Vad bör jag tänka på vid ett avbrott i fjärrvärmeleveransen?

Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten i fastigheten/huset. Temperaturen i fastigheten påverkas inte nämnvärt under ett kortare avbrott, vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan. Vid extrem kyla genomförs inte ett planerat avbrott av fjärrvärmen. Om du vid extrem kyla inte har någon fjärrvärme kan det ha hänt något oförutsett och i första hand hänvisar vi till information om avbrott och driftstörningar på vår hemsidas startsida. I annat fall ber vi dig att anmäla felet till vår jourservice på tel, 0200-75 16 66.

På Mina sidor kan du registrera dig för kostnadsfri och automatisk avbrottsavisering via SMS.

Visa fler frågor och svar