Hur ofta inträffar avbrott i leveransen av fjärrvärme?

Fjärrvärme har en hög driftsäkerhet vilket resulterar i trygga och säkra värmeleveranser. I våra fjärrvärmenät är risken för ett icke aviserat avbrott mindre än en timme per år. Det är mycket ovanligt att fjärrvärmenätet upphör att leverera värme till anslutna fastigheter. Men precis som annan produktion kräver fjärrvärmeproduktionen underhåll för att kunna garantera den höga driftsäkerheten. Avbrott för underhåll och andra arbeten av fjärrvärmenätet aviseras i god tid före utsatt tid.

Visa fler frågor och svar