Mina element är kalla. Vad gör jag?

Kontrollera om du har varmvatten. Om du har varmvatten fungerar fjärrvärmen men det kan vara fel på din fjärrvärmecentral. Det kan vara för dåligt tryck i värmesystemet. Det kan vara så att cirkulationspumpen har fastnat. Det upptäcker du enklast genom att känna på pumpen, är den varm så att du inte kan hålla i den så sitter den fast. Ta fram din bruksanvisning på din fjärrvärmecentral. Där finner du mer information hur du felsöker och vilka åtgärder du kan vidta. Saknar du bruksanvisning; se vår hemsida, där finns manualer för några av de vanligast förekommande centralerna samlade. Du kan även kontakta kundservice så hjälper de dig. Har du fortfarande problem? Kontakta vår jourservice på tel. 0200-75 16 66.

Visa fler frågor och svar