Men ni använder ju avfall och spillvärme i er fjärrvärmeproduktion, borde inte priset vara lägre då?

Just nu råder det brist på avfall. En stor del av det avfall som eldas är inte lokalt producerad och på grund av de ökade drivmedelspriserna, prioriteras inte transporter av avfall – eller omöjliggörs i vissa fall på grund av låga vattennivåer i Europa där avfall transporteras på pråm. Detta gör att vi behöver använda andra bränslen, bränslen som kraftigt ökat i pris till följd av kriget i Ukraina.

Gällande användandet av spillvärme i vår produktion, är spillvärmeavtalen kopplade till index. Indexen har, precis som inflationen och bränslepriserna, ökat och utöver det krävs det även el för att distribuera fjärrvärme, en kostnad som också har ökat.

Visa fler frågor och svar