Kopplar jag diskmaskinen till varmvattnet eller kallvattnet?

Att ansluta diskmaskinen till varmvatten eller ej, har oftast ingen större betydelse rent kostnadsmässigt. Energikostnaden blir billigare med fjärrvärme än med el. Vid disk sker då alla sköljningar med varmt vatten vilket ökar åtgången av varmvatten. Vid el, som har högre energikostnad, sköljer maskinen med kallt vatten utom vid sista sköljningen vilket minskar åtgången av varmvatten. Däremot kan en del maskiner inte nyttja sparprogrammet fullt ut vid varmvattenanslutning då maskinen sköljer med varmt vatten, 55-65 grader, hela tiden.

Visa fler frågor och svar