Jag har sett att ni har kraftvärmeverk, säljer ni el som kan kompensera för prisökningen?

I Adven/Värmevärdens cirka 70 nät runtomkring i Sverige har vi idag endast ett fåtal verk där vi också kan producera el, dvs kraftvärme. Andelen el som produceras i dessa kraftvärmeverk är dock relativt liten och täcker i vissa fall inte ens anläggningens eget elbehov. Därav har vi heller ingen elförsäljning, likt många andra energibolag, som kan kompensera prisökningen.

Visa fler frågor och svar